Komu należy się odszkodowanie i jak je uzyskać?

Komu należy się odszkodowanie i jak je uzyskać?

Komu należy się odszkodowanie i jak je uzyskać?

Domagajmy się naszych praw

Gdy zdarzy nam się wypadek komunikacyjny, wówczas należy działać szybko, aby móc uzyskać należne nam odszkodowanie. Jak je uzyskać to już jednak nieco inna sprawa. Wyjaśnijmy zatem na samym początku to, komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe? Otóż jak wskazuje w tym względzie prawodawstwo, odszkodowania po wypadkach pokrywa ubezpieczenie OC właściciela pojazdu mechanicznego, który przyczynił się swoimi działaniami, lub zaniechaniem do powstania szkody. Co ciekawe katalog możliwych akcji jest tu bardzo szeroki i obejmuje także takie nieoczywiste kwestia, jak na przykład wsiadanie i wysiadanie z samochodu, zatrzymywanie się lub nawet postój. Wypłata odszkodowania to zatem obowiązek ubezpieczyciela, gdy tylko zostały spełnione odpowiednie ku temu warunki i przesłanki. Co do zasady wypłata odszkodowania odbywa się wtedy, gdy wina zostanie już ustalona. Często jednak pewne wątpliwości rodzić się mogą wówczas, gdy sprawa wypadku nie posiadał wykupionego ubezpieczenia OC. W takich sytuacjach gwarantem jest po prostu państwo a samo roszczenie należy kierować do UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Aby jednak uzyskać odszkodowanie trzeba skrzętnie gromadzić wszelką dokumentację, która pozwoli nam na oszacowanie strat i ewentualnych kosztów związanych z przebytym wypadkiem. Zawsze należy zatem przechowywać dokumenty świadczące o kosztach leczenia, rehabilitacji oraz wszelkie rachunki za leki czy też konsultacje lekarskie. Wszystko to będzie bowiem stanowiło pewnego rodzaju podstawę do oszacowania wartości odszkodowania, a każdemu z nas z pewnością zależy na tym, by było ono o jak najwyższej wartości. Warto tutaj dodać, że o odszkodowanie po wypadku może starać się każda osoba pokrzywdzona. Ze względu na dużą wagę problemu należy wszelkie roszczenia kierować do odpowiednich instytucji wyłącznie w drodze pisemnej. Pamiętajmy jednak, że prawo określa też jasno to, ile po wypadku można ubiegać się o odszkodowanie. Terminy te wynoszą odpowiednio 3 lata oraz 20 lat. Ten pierwszy czas liczony jest od momentu w którym powzięta była wiedza o szkodzie (nie później jednak, niż 10 lat od dnia, gdy nastąpił wypadek lub kolizja). Drugi z terminów, czyli ten 20-letni zarezerwowany jest natomiast dla tych osób, których szkoda wynikła z przestępstwa, zbrodni lub gdy sprawa pozostawał nieznany. Oddzielną natomiast kategorią o której należy też wspomnieć jest wypadek w pracy, lecz w tym artykule nie będziemy się zajmować szerzej tym zagadnieniem.

Łatwa pożyczka a koronawirus.